GündemTüm Kategoriler

Optisyenlere Kamuda İstihdam

Optisyenlere Kamuda istihdam talep eden genç optisyenlere yanıt geldi. 1 Aralık 2020 tarihinde optisyenlerin kamuda geniş bir istihdam alanı olabileceğini ve bu alanda sonuç odaklı çalışmalar yapılmasını talep ederek Türk Optisyen Gözlükçüler Birliği mail adresine toplu mail gönderen genç optisyenlere, Türk Optisyen Gözlükçüler Birliği’nden yanıt geldi. Verilen cevapta birlik yönetiminin mesleğimizin tüm sorunlarının bilindiği ve değerlendirildiği ifade edildi. Meslek hayatına yeni atılmış olan ve gelecek yıllarda optisyen olarak mezun olacak olan mensupların çalışma şartlarının iyileştirilmesi, özel ve resmi sektörde istihdam alanlarının arttırılması, göz ve görme sağlığı ile alakalı hizmet veren kamu kurum ve kuruluşlarda görevlendirilmesi konusunda gerekli tüm yasal düzenlemelerin ve konuya dair tüm çalışma ve teşebbüslerin birlik tarafından sürdürüldüğü ifade edilmiştir. Genel Sekreter Cihat Dinçel imzalı belgede COVİD-19 salgınından dolayı idari tedbirler bazı çalışmaları yavaşlatsa bile meslektaşlarımızın desteklerinden ve katkılarından faydalanılacağı ifade edilmiştir.

Takip ettiğimiz kadarıyla Türk Optisyen Gözlükçüler Birliği yönetimi ve oda yöneticileri, geçtiğimiz haftalarda 5193 sayılı Optisyenlik Hakkında Kanun üzerinde değişiklikler ve güncellemeler yapmak üzere toplandı. Görüşmelerin içeriğini bilemesek de umut ediyoruz ki meslek tanımı, optisyenlerin çalışma alanları, optisyenlik uygulamaları maddelerinde gerekli düzenlemelerin ele alınmış olmasını temenni ediyoruz.

Optisyen Atama Platformu olarak, Optisyenlerin Kamuda İstihdamı konularında yapılacak olan tüm çalışmalarda, araştırma, geliştirme çalışmalarımız ile tüm istatistik, belge ve yasal düzenleme önerileri başta olmak üzere her konuda destek vereceğimizi, kamuda istihdam sorununun daha fazla uzamaması ve binlerce optisyenin işsiz kalmaması konusunda birikimlerimizle katkı sağlayacağımızı ifade etmek isteriz. Üniversite eğitimleri boyunca kapsamlı ve donanımlı eğitimler neticesinde göz hastalıkları, göz sağlığı ve optik ölçüm cihazları konusunda eğitimini tamamlamış ve ülkemizde göz doktorları dışında bu eğitimleri almış tek meslek mensubu olan optisyenleri; göz polikliniklerinde göz teknikeri/sağlık teknikeri olarak sağlık sektörüne kazandırmak ve vasıflı insan gücü katmak anlamında gerekli girişimlerin pandemi ya da seçim gibi durumların bahane edilmemesi ve bir an önce çözüme kavuşması tüm sektör ve optisyenler tarafından beklenmektedir. Birlik yöneticilerimize, oda yöneticilerimize bu konuda bizden talep etmeleri halinde destek vereceğimizi bir kez daha vurgularız.

Genç Optisyenler Tarafından Türk Optisyen Gözlükçüler Birliği’ne gönderilen mail metni ve birlik tarafından verilen cevap aşağıdadır.

Sağlık sisteminin önemli bir parçası olan optisyenler olarak, 1994 yılından itibaren üniversitelerin Optisyenlik bölümünden mezun olmaya devam etmekteyiz. Ancak günümüzde 77 bölümde yer alan Optisyenlik bölümü mezunları kamuda kadro bulamamaktadır ve her geçen yıl işsiz optisyen sayısı katlanarak artmaktadır. Optisyenlik, sadece gözlükçülük mesleğiyle sınırlı tutulmamalıdır. Optisyenler üniversitelerde Göz Fizyolojisi, Göz Hastalıkları, Görme Optiği, Optik Ölçüm Araçları, Göz Anatomisi, Genel Anatomi, Refraksiyon Kusurları, Kontakt Lens, İlk ve Acil Yardım gibi dersleri bizzat göz hekimlerinden almışlardır. Birçok üniversitemizde hastanelerin göz polikliniklerinde staj imkanı sağlanmış hatta birçok öğrenci göz ameliyatlarında dahi bulunmuşlardır. Böylesine donanımlı eğitimi kapsayan süreçten geçen ve mezun olan optisyenlerin istihdam alanlarının sadece gözlükçülük mesleği ile sınırlı olması, hastanelerde göz polikliniklerinde yer bulamaması hepimizi üzmektedir. Göz doktorlarının yanında asistan olarak, göz polikliniklerinde sağlık personeli olarak, göz ölçümü ve tetkik odalarında sağlık teknikeri olarak unvanını kullanmak optisyenlerin hakkıdır. Artık optisyenler olarak hastanelerin göz ile alakalı tüm birimlerinde görev almak ve kadro bulmak istiyoruz.      2016 yılında Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan yönetmelikte optisyenler, “Sağlık Teknikeri” unvanına sahip olmuşlardır. Ancak günümüzde ataması yapılmayan ve kadro bulamayan tek sağlık meslek mensupları optisyenlerdir. Oysa optisyenler, aldıkları eğitim neticesinde göz polikliniği bulunan tüm devlet hastanelerinde, üniversite hastanelerinde ve özel hastanelerde görev alabilecek donanım ve kapasitededir. Göz doktorlarına yardımcı personel olarak, ayrıca ön muayene işlemi olan refraksiyon ölçüm göz tetkik odalarında görev almalıdır. Hastanelerin bu alanlarında farklı sağlık personelleri sertifika programları ile görevlendirilmektedir. Oysa bu alanlar, diplomalı optisyenlerin uzmanlık alanıdır. 
Hastanelerin göz polikliniklerinde, hekim muayenesi öncesi göz tetkik ve ölçümü yapılan odalarda hemşire, asistan, sekreter gibi farklı pozisyonda sağlık çalışanları görev yapmaktadır.Oysa bu branşların üniversitede aldıkları eğitimde göz sağlığı ve göz hastalıklarını kapsayan tek bir ders içerikleri yoktur. Oysa biz optisyenlerin aldıkları derslerin tamamına yakını göz sağlığı ve göz hastalıklarını kapsamaktadır.Optisyenlerin devlet hastanelerinde, üniversite ve özel hastanelerde, göz polikliniği bulunan tüm merkezlerde bulunması toplum sağlığı için son derece önemlidir. Ayrıca poliklinik işleyişi daha sağlıklı ve hızlı olurken bilgi birikimi iş gücüne kazandırılacaktır. Aynı zamanda, meslektaşlarımız il sağlık müdürlükleri ve ilçe sağlık grup başkanlıkları tarafından mesleğe uygunluğunu periyodik olarak denetlenmektedir bu denetimler mesleki ehliyeti ve bilgisi olmayan farklı branşlara sahip kişiler tarafından yapıldığı için sağlıklı bir sonuç ortaya çıkmamaktadır dolayısıyla il sağlık müdürlüğü ve ilçe sağlık grup başkanlıklarında optisyen istihdamı çok acil ve şarttır.
Sosyal güvenlik kurumu il, ilçe ve bölge müdürlüklerinde; gözlük reçetelerinin incelenmesinde müesseselerin denetlenmesi konumunda ehil ve belge sahibi kişiler bulunmamaktadır. uygulama eksiklerinin ve hataların önün geçebilmek için bu kurumlarda optisyen istihdamı acil ve şarttır.   Optisyenler olarak meslek tanımımızın değiştirilmesi, optisyenlerin çalışma alanlarının genişletilmesi ve her geçen yıl giderek artan işsiz optisyen sayısının önüne geçilmesi için bizleri temsilen kurulan ve kamu kurumu niteliğindeki Türk Optisyen Gözlükçüler Birliği olarak sizlerden talep etmekteyiz. Optisyenler hastanelerde göz ile alakalı tüm birimlerde, il ve ilçe sağlık müdürlüklerinde, periyodik olarak yapılan denetimlerde, sosyal güvenlik kurumlarının optik birimlerinde istihdam etmesini, optisyenlere daha önce planlanan ancak gerçekleşmeyen kadrolarının verilmesini ve optisyenlerin iş gücüne kazandırılmasını saygılarımla arz ederim.Verilen cevap aşağıdadır.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu